poniedziałek, 7 stycznia 2019

Zabawy Ortopisa i jego bandy z odznaką jakości za projekt eTwinning

Miło mi poinformować, że projekt “Zabawy Ortopisa i jego bandy” otrzymał Odznakę Jakości eTwinning.Projekt stwarzał możliwość wzajemnego uczenia się, wymiany najlepszych praktyk oraz rozwijania struktur współpracy. Wiele z zadań wykonaliśmy wspólnie ze szkołą partnerską. Dzieliliśmy się pomysłami. Każda ze szkół wykazywała się własnym pomysłem na konkretną akcję, konkretny temat, sposób realizacji. Współpraca między naszymi szkołami skutkowała prezentacją efektów pracy grupy projektowej podczas rozmaitych wydarzeń szkolnych. Opiekunowie odpowiadali za terminowe publikowanie tekstów przez grupy. Oprócz strony projektu opiekunowie mieli możliwość dzielenia się przemyśleniami. Działania podjęte w ramach projektów wpisały się w programy szkół. Praca nad projektem była dla wszystkich uczestników wspaniałą przygodą i pretekstem do zawarcia wielu interesujących znajomości. Pracowaliśmy razem nad wspólnym wynikiem i pomagaliśmy sobie wzajemnie podczas realizacji poszczególnych zadań projektu- w tym samym czasie i nad identycznym zadaniem. Dzięki projektowi mogliśmy uczyć się bez korzystania z podręcznika.